Mayor
Xing Zhihong
Vice Mayor
  • Zhang Xinyu, Member of the Standing Committee, Vice Mayor of Jinhua
  • Dong Xubin, Vice Mayor of Jinhua, Director of the Jinhua Public Security Bureau
  • Zhao Qiuli, Vice Mayor of Jinhua
  • Ye Bangrui, Vice Mayor of Jinhua, Deputy Secretary of CPC Yiwu Committee, Mayor of Yiwu
  • Ruan Ganghui, Vice Mayor of Jinhua
  • Li Binfeng, Vice Mayor of Jinhua
  • Zhuang Lingfei, Vice Mayor of Jinhua